Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 07-08-2012r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Ogłoszenie o przetargu na transport słuchaczy projektu

Ogłoszenie o przetargu na transport słuchaczy projektu BAIT: Sopot: przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Sopot - Kłajpeda - Sopot; Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 01-06-2012r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Ogłoszenie o przetargu na transport słuchaczy projektu

Przetarg dotyczący przewozu słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Kłajpeda-Sopot-Kłajpeda.

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania przetargowego

Zamawiający:                                                                                                                                     Sopot, dnia 23  maj 2012 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 21-05-2012r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Ponowne ogłoszenie o aktualnych przetargach organizowanych w ramach projektu

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla uczestników Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego w zakresie usług noclegowych dla : część I - Usługi noclegowe dla wykładowców część II - Usługi noclegowe dla słuchaczy.

Strony