Ogloszenie o zamowieniu na świadczenie usług hotelowych

Data zamieszczenia informacji na stronie 21.03.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bart.sopot.pl/

Ogłoszenie o zawarciu umowy na transport słuchaczy

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 12.03.2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie 28.02.2013

 

Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – Narzędziem Zmian Społecznych

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o przetargu na transport słuchaczy projektu

Data zamieszczenia informacji na stronie: 14.02.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przewóz słuchaczy

Data zamieszczenia informacji na stronie: 20.12.2012

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 11.12.2012

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Ogłoszenie o przetargu na transport słuchaczy projektu

 

Sopot: Przewóz słuchaczy autokarem turystycznym na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Sopot-Kłajpeda- Sopot
Numer ogłoszenia: 479504 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 09-10-2012r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

Ogłoszenie o przetargu na transport słuchaczy projektu

Ogłoszenie o przetargu na przewóz słuchaczy autokarem turystycznym na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie: Kłajpeda - Sopot - Kłajpeda (3 wyjazdy w okresie X-XII 2012).

 

Strony