Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT- sierpień-wrzesień 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie: 26.07.2013

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT- sierpeń 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie: 26.07.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz słuchaczy BAIT

Data zamieszczenie informacji na stronie: 13.06.2013

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport słuchaczy BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 04.06.2013

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 04.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 23.05.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelowych dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 23.05.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na transport słuchaczy - maj 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie 06.05.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na noclegi IV oraz V 2013r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie 19 kwietnia 2013r.

 

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi

Data zamieszczenia informacji na stronie 5.04.2013

 

Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – Narzędziem zmian społecznych

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Strony