Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na transport dla uczestników BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia na stronie: 13. 11. 2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług noclegowych dla uczestników BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie 7.11.2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport dla projektu BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie 30.10.2013

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 30.10.2013r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie 30.10.2013

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 30.10.2013r

Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie: 18.10.2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie: 18.10.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na transport dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 21.08.2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług noclegowych dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia na stronie 21.08.20013

 

Ogłoszenie powiązane:

Strony