Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT kwiecień/ maj 2014

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 25.03.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT kwiecień/ maj 2014

Data zamieszczenia informacji na stronie 13.03. 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT kwiecień/ maj 2014

Data zamieszczenia informacji na stronie: 13.03.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 10 lutego 2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług hotelowych dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 5 lutego 2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelowych dla projektu BAIT

Data publikacji informacji na stronie 27.01.2014

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 27.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT- luty 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla uczestników BAIT- luty 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Strony