Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług noclegowych dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 9.07.2014

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 1.07.2014

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 01.07.2014r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 1.07. 2014

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 01.07.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 23.06.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 23.06.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług noclegowych dla projektu BAIT - wizyty studyjne

Data zamieszczenia informacji na stronie: 16 czerwca 2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT - wizyty studyjne

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 06.06.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu na noclegi dla projektu BAIT czerwiec 2014

Data zamieszczenia informacji na stronie: 28.05.2014

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na transport dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 02.04.2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług noclegowych dla uczestników BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 2.04. 2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Strony