Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 28.10.2014

 

Ogłoszenie o zamówieniu na : świadczenie usług hotelowych dla Wykładowców projektu BAIT

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług noclegowych dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 19 sierpnia 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług transportowych dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 19 sierpnia 2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 14 sierpnia 2014.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na noclegi dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie 14 sierpnia 2014.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 14.08.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu na transport dla projektu BAIT

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług noclegowych dla projektu BAIT

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bart.sopot.pl

Ogłoszenie o zawarciu umowy na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 09.07.2014

 

Ogłoszenie powiązane:

Strony