O projekcie

„Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych”
to trzyletni projekt społeczno – edukacyjno - artystyczny o zasięgu międzynarodowym, realizowany  dzięki wsparciu finansowemu Programu „Południowy Bałtyk”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Sopotu.  W jego realizację zaangażowani są partnerzy z Litwy i Szwecji, a jego uczestnikami są młodzi ludzie z Polski, Szwecji i Litwy.

Kogo szukaliśmy?

Przede wszystkim pełnych zapału, młodych ludzi, którzy chcieli wpłynąć na kształt obecnego życia kulturalnego swojego miasta i regionu. Poprzez rozmaite  metody teatralne, na które będą składać się: ćwiczenia budujące świadomość ciała, ćwiczenia głosu i śpiewu, zajęcia taneczne, sztuka lalkowa, teatr uliczny oraz nauka historii teatru i dramatu, a także wykłady z podstaw psychologii, historii dramatu, teatru oraz animacji kultury, nauczymy  naszych słuchaczy nie tylko w jaki sposób tworzyć, ale również jak samodzielnie planować i realizować projekty. Comiesięczne zajęcia pierwszego roku, będą odbywać się regularnie w Polsce (Sopot) lub na Litwie (Kłajpeda). Dodatkowo przewidujemy dwutygodniowe warsztaty w ramach letnich obozów teatralnych i jeden tygodniowy zjazd zimą. Każdy rok akademicki będzie zakończony przygotowaniem dyplomowych spektakli z udziałem studentów, które będą prezentowane na Litwie, w Polsce, a także w Szwecji.

Podczas drugiego i trzeciego roku studenci, oprócz intensywnych, regularnych zajęć, będą również odwiedzać instytucje artystyczne i kulturalne na terenie objętym Programem „Południowy Bałtyk”, w których będą mogli poznać różnorodne innowacyjne metody działań artystycznych i kulturotwórczych.

Podczas trzeciego roku studenci będą mogli zweryfikować swoje umiejętności, poprzez realizacje autorskiego warsztatu dla wybranej grupy ludzi. Dodatkowo będą też poproszeni o napisanie indywidualnych projektów animacji kulturalnej a także wprowadzić swój projekt w życie i wypróbować nabytą wiedzę i posiadane umiejętności.

Głównym celem projektu jest wykształcenie kolejnego pokolenia młodych, samodzielnych i odważnych artystów teatru i animatorów społecznych, którzy w przyszłości z pasją, będą wpływać na rozwój środowisk, w których żyją i pracują. Dzięki projektowi uda się również wypróbować innowacyjne metody pracy twórczej i animacyjnej z regionu Południowego Bałtyku, które zebrane we wspólnej publikacji elektronicznej, będą stanowić zbiór dobrych praktyk i metodologii, możliwych do zaadaptowania także w innych rejonach Europy.

 

Kilka słów o wykładowcach:

Do tej pory studenci mogli uczestniczyć między innymi w zajęciach:

 Z wyobraźni przestrzeni prowadzonych przez Zdzisława Górskiego, założyciela Teatru Snów będącym jednym z najbardziej znanych teatrów ulicznych.

 Treningu fizycznym i oddechowym prowadzonym przez Przemysława Wereszczyńskiego: tancerza, choreografa, dyplomowanego pedagoga tańca, Mistrza Polski w salsie,  Wicemistrza Świata i Polski w salsie i sportowym tańcu towarzyskim, a także choreografa w polskiej i ukraińskiej edycji „ You Can Dance”.

 Zajęciach z wyczucia rytmu i świadomości ciała z Katarzyną Pastuszak- tancerką, reżyserką, teatrologiem, kierowniczką Teatru Amareya, animatorką kultury, kuratorka Sceny Teatralnej Klubu Żak oraz wielokrotną uczestniczką międzynarodowych warsztatów tanecznych i teatralnych w Polsce i za granicą.

 Treningu aktorskim oraz widzeniu aktora prowadzonym przez Ewę Ignaczak, założycielkę Teatru Stajni Pegaza oraz Sopockiej Sceny Off de BICZ, doświadczonego reżysera oraz pedagoga.

 Elementarnych zadaniach aktorskich z Michałem Derlatką reżyserem teatralnym.

Analizie filmu z Szymonem Wróblewskim- dramatopisarzem i dramaturgiem związanym z Narodowym starym Teatrem w Krakowie.

Zajęciach ze śpiewu prowadzonych przez Jacka Ozimka- nauczyciela i badacza technik głosowych, opartych o archaiczne i tradycyjne techniki wykonawcze, uczestnika wielu staży wokalnych w Polsce i Europie, prowadzący wielu warsztatów mistrzowskich miedzy innymi  tradycyjnego śpiewu Słowian i Polskiej Pieśni Archaicznej.

Zajęciach z dramatu prowadzonych przez Ramunasa Kaubrysa- reżysera i dyrektora Teatru Muzycznego w Kłajpedzie, oraz Gytisa Padegimasa litewskiego reżysera oraz wykładowcę.

Ćwiczeniach z emisji głosu z Aureliją Dovydaitienė- znaną solistką z Teatru Muzycznego w Kłajpedzie.

Ćwiczeniach z pantomimy z Aleksasem Mažonasem oraz z tańca z Giedrė Šidlauskė, Mantasem Černeckasem czy  Petrasem Lisauskasem.

Uczestnicy poznali też podstawy walki scenicznej z Karolisem  Makauskasem oraz rytmikę z Nijolė Sinkevičiūtė.

Na drugim roku studenci maja okazję dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z tańca klasycznego prowadzonych przez Katarzynę Chmielewską- tancerkę, aktorkę i choreografa, współzałożycielkę Teatru Dada von Bzdülöw z Gdańska.

Bardzo ważne stały się zajęcia z psychologii prowadzone przez Daniela Żyżniewskiego- psychologa o dwóch specjalnościach: neuropsychologii klinicznej oraz psychoterapii i terapii seksualnej.

Studenci ponownie uczestniczą w zajęciach z Szymonem Wróblewskim tym razem są to ćwiczenia z dramatu, na których poznają podstawy pisania scenariusza oraz analizy dzieła literackiego.

Dodatkowo trening aktorski prowadzony jest także przez Idę Bocian- aktorkę, reżyserkę, organizatorkę wielu imprez kulturalnych, dramatopisarkę oraz byłego menagera Teatru na Plaży.