Zaproszenie na konfrencję podsumowującą projekt BAIT w Sopocie

Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego

oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART

zapraszają

na konferencję podsumowującą rezultaty projektu BAIT oraz prezentację publikacji elektronicznej opisującej realizację projektu

 dnia 2 grudnia 2014, do Teatru na Plaży, na godzinę 11.00

 

Teatr na Plaży, al. Mamuszki 2, Sopot

Czas trwania: 11.00 – 14.00

 

Wstęp wolny

 

Celem spotkania jest prezentacja wyników trzyletniej realizacji projektu “Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych”, organizowanego w latach 2012-2014 w Polsce, Szwecji i na Litwie. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o możliwościach adaptacji metodologii projektu w innych regionach Polski i Europy.

 

O projekcie:

„Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych” to międzynarodowy projekt edukacyjno-artystyczny współfinansowany przez unijny Program „Południowy Bałtyk”, realizowany przez partnerów z Polski, Litwy oraz ze wsparciem organizacji ze Szwecji. Uczestnikami projektu byli młodzi Polacy, Litwini oraz Szwedzi.

 

Podczas trzyletniej realizacji, uczestnicy mieli okazję poznać i rozwinąć różnorodne metody teatralne, takie jak: świadomość ciała, umiejętności wokalne i głosowe, taniec, teatr lalek, elementarne zadania aktorskie, reżyseria, improwizacja, teatr forum, dramaturgia, a także elementy psychologii, oraz poznać metody, w jaki sposób realizować własne projekty kulturalne i artystyczne. Byli również uwrażliwiani, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w celu rozwiązywania różnego rodzajów problemów społecznych.

Zjazdy Akademii były organizowane co miesiąc w Polsce (w Sopocie, Gdyni, Łebie, Węgajtach), na Litwie (w Kłajpedzie), a także jeden z nich odbył się w Karlshamn w Szwecji. Każdy rok akademicki kończył się pokazami spektakli dyplomowych przygotowywanymi przez studentów, które odbywały się również na Litwie, w Polsce oraz w Szwecji.

Podczas trzeciego roku nasi słuchacze mieli za zadanie sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce. Pierwszym zadaniem było samodzielne poprowadzenie warsztatów teatralnych dla wybranej grupy docelowej. Każdy ze studentów miał również za zadanie napisać projekt socjo-kulturalny oraz samodzielnie przygotować własne artystyczne dzieło, takie jak: reżyseria spektaklu teatralnego, reżyseria i choreografia spektaklu tanecznego, adaptacja prozy na scenę, napisanie autorskiej sztuki dla dorosłych lub dla dzieci, przygotowanie czytania performatywnego, prezentacja performensów i video artu, filmy krótkometrażowe, a także wystawa grafik inspirowanych jednym z przedstawień dyplomowych.

Głównym celem projektu było wykształcenie nowego pokolenia młodych, samodzielnych artystów teatru oraz społecznie zaangażowanych animatorów kultury i liderów lokalnych, którzy w przyszłości z pasją będą realizować projekty socjo-artystyczne i mieli wpływ na swoje najbliższe otoczenie, w którym żyją i pracują. Jednym z rezultatów projektu jest również publikacja elektroniczna, która zbiera najważniejsze metody, jakie mieli okazję poznawać nasi słuchacze oraz podsumowuje wyniki ewaluacji projektu.

Plan konferencji:

11.00 – 11.05 – krótki film Iwony Prusko p.t. „Will” – praca dyplomowa na III roku BAIT

11.05 – 11.30 – przywitanie uczestników i gości oraz krótkie przedstawienie założeń projektu

11.30 – 12.00 – prezentacja fragmentów filmu dokumentalnego zrealizowanego pod koniec pierwszego roku BAIT

12.00 – 12.30 – spotkanie ze studentami BAIT – posumowania, refleksje

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa

12.45 – 12.50 – teledysk Rosy Auf der Strasse “It’s Cold” – praca dyplomowa na III roku BAIT

12.50 - 13.20 – prezentacja publikacji elektronicznej p.t. “Towards Empowerment” podsumowującej projekt

13.20 – 13.45 – pytania i odpowiedzi na temat projektu i możliwości adaptacji rezultatów projektu w innych regionach Polski i Europy

13.45 – 14.00 – podsumowanie konferencji oraz krótka wideorelacja z realizacji spektakli dyplomowych po III roku BAIT

14.00 – poczęstunek i rozmowy w kuluarach

 

Organizatorzy konferencji:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Miasto Sopot

Konferencja jest organizowana w ramach realizacji projektu „Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmian społecznych”, współfinansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013 “Południowy Bałtyk”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej oraz Miasto Sopot.