Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport dla projektu BAIT

Data zamieszczenia informacji na stronie: 1.07.2014

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 01.07.2014r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy 10/2014

Dot. przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Gdynia – Kłajpeda-Gdynia oraz Gdynia – Rostock (Niemcy)- Gdynia

 

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie przewóz słuchaczy na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego na trasie Gdynia-Kłajpeda-Gdynia oraz Gdynia –Rostock(Niemcy)-Gdynia ”  – nr postępowania 10/14 (numer ogłoszenia BZP: 133241 – 2014 z dnia  23.06.2014)  wybrano następującą ofertę :

LIPNICKI TRAVEL

Barbara Ewa Fetter Lipnicka

Łączno 1 A, 14-300 Morąg

Cena oferty : 7.730,00 zł

Uzasadnienie

W postepowaniu złożono cztery oferty. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

 

1.

LIPNICKI TRAVEL

Barbara Ewa Fetter Lipnicka

Łączno 1 A, 14-300 Morąg

100

100

 

2.

PLUS EXPRESS Bogdan Joszczuk i Witold Schwill sp.j.

Ul. Płażyńskiego 9, 83 – 020 Cedry Wielkie

95,43

95,43

3.

Usługi Transportowo Osobowe Jerzy Wójcik

 

Ul.Prosta 6, 77-143 Studzienice

77,26

77,26

4.

Ata Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

44,17

44,17

             

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 5  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a