Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na transport dla projektu BAIT- listopad 2013

Data zamieszczenia informacji na stronie 30.10.2013

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                           Sopot,  dnia 30.10.2013r

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

81-703 Sopot, ul. Kościuszki 61                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP-19/1/13

Dot. przetargu nieograniczonego na „Przewóz słuchaczy autokarem turystycznym na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego  na trasie Kłajpeda-Gdynia - Kłajpeda”.

 

Zamawiający działając na  podstawie art. 92 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  przewóz słuchaczy autokarem turystycznym na zajęcia Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego  na trasie Kłajpeda-Gdynia-Kłajpeda – nr postępowania 19/13 (numer ogłoszenia BZP: 424652 – 2013 z dnia  18.10.2013)  wybrano następującą ofertę :

LIPNICKI TRAVEL

Barbara Ewa Fetter Lipnicka

14-300 Morąg, Łączno 1 A

Cena oferty  łącznie z podatkiem VAT : 9 840,00 PLN

Uzasadnienie

W postepowaniu złożono pięć ofert. Wybrana oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Pkt przyznane w kryterium cena -100%

RAZEM

 

1

Lipnicki-Travel

Barbara Ewa Fetter Lipnicka

14-300 Morąg, Łączno 1A

100

100

 

2

Przewóz osób RK- TRANS

Ryszard Kołnierzak

81-017 Gdynia, ul. Janowska 3/34

95,53

95,53

 

3.

 

P.U.P.H. MATEO Sp.j.

Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław

83-207 Kokoszkowy, ul. Gdańska 11

91,11

91,11

4.

ATA Sp. z o.o.

Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk

89,45

89,45

5.

Przewozy Autobusowe ROMBUS Jan Sroka

83-110 Tczew, ul. Bosmańska 16

75,93

75,93

             

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2  ustawy prawo zamówień publicznych  umowa   z  wybranym wykonawcą zostanie zawarta  po upływie 10  dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Otrzymują :

  1. Wykonawcy
  2. a/a