Podziękowania

Serdecznie dziękujemy

Operze Leśnej w Sopocie, Akademii Tańca i Ruchu- The Salsa Kings w Gdyni oraz Młodzieżowemu Domowi Kultury w Sopocie

za pomoc w organizacji XV zjazdu Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego BAIT.