A tool of social change - BAIT movie

Film dokumentalny podsumowujący pierwszy rok akademii BAIT, zawierający wypowiedzi uczestników, organizatorów oraz fragmenty zajęć.

 

A tool of social change - BAIT movie- Część 1 do obejrzenia tutaj

A tool of social change - BAIT movie- Część 2 do obejrzenia tutaj

A tool of social change - BAIT movie- Część 3 do obejrzenia tutaj

A tool of social change - BAIT movie- Część 4 do obejrzenia tutaj

 

„A tool of social change” to dokumentalny film zrealizowany na potrzeby trzyletniego projektu społeczno – edukacyjno - artystycznego o zasięgu międzynarodowym „Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego – narzędziem zmiany społecznej”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Programu „Południowy Bałtyk”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Sopotu.  W jego realizację zaangażowani są partnerzy z Litwy i Szwecji, a jego uczestnikami są młodzi ludzie z Polski, Szwecji i Litwy.

“A tool of social change” – documentary movie made for an international socio-educational-artistic project: „South Baltic Academy Of Independent Theatre – a tool of social change”. Project is cofinanced by South Baltic Programme, the Ministry of Culture and National Heritige and the Munincipality of Sopot. Partners from Lithuania and Sweden are involved in its implementation, the participants are young people from Poland, Lithuania and Sweden.

 

Realizacja/ realization

Grzegorz Kujawiński

 

Zdjęcia/ camerawork

Grzegorz Kujawiński

Marzena Chojnowska

Marek Głuszczak

 

Montaż/ Edited by

Marek Głuszczak

 

Tłumaczenie/ Translation

Marzena Chojnowska