Pomiędzy kolejnymi zjazdami

Ostatni zjazd Akademii, będący jednocześnie spotkaniem kończącym pierwszy rok zajęć odbył się w Kłajpedzie na Litwie. Tym razem dużo czasu wypełniały ćwiczenia fizyczne, kształtujące świadomość ciała oraz zajęcia ze śpiewu, mające pomóc studentom jak najlepiej odnaleźć się na scenie. Duża część czasu została przeznaczona na pracę z reżyserami oraz ostatnie próby przed pierwszym publicznym pokazem, przygotowywanych od wielu zjazdów przedstawień, będących zaliczeniem pierwszego roku. Czterech reżyserów, cztery grupy studentów, cztery teksty literackie, cztery zupełnie inne podejścia do tematu, dały niesamowity efekt. Publiczność zgromadzona w Kłajpedzkim Teatrze Muzycznym, mogła zobaczyć „Boboka” Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Ewy Ignaczak,  "Cząstki Kordiana. Warsztat." wg "Kordiana”  Juliusza Słowackiego w reżyserii Bartosza Zaczykiewicza, „Kruk” wg wiersza „Kruk” Edgara Alana Poe w reżyserii Ruty Bunikyte oraz „Świat” oparty na motywach RigVedy - hymnu „O stworzeniu Świata” w reżyserii Ramunasa Kaubrysa. Studenci, mimo czasami widocznej tremy ( dla wielu z nich było to pierwsze publiczne wystąpienie) na scenie pokazali naprawdę dobry warsztat aktorski. Dało się wyczuć, że nie próżnowali na zajęciach i bardzo dużo zaczerpnęli z rad przekazanych im przez wykładowców. Widzowie, którzy licznie przybyli do teatru również docenili sztuki dając temu wyraz w gromkich brawach i pozytywnych komentarzach. Wracając do Polski, w autokarze czuć było unoszącą się dumę, ale też świadomość, że zajęcia zaczynają dawać uczestnikom nie tylko teoretyczne , ale i realne namacalne korzyści.

W marcu rozpoczyna się kolejny etap - drugi rok Akademii. Tym razem zjazdy będą dłuższe i będą wymagały od uczestników jeszcze większego nakładu pracy. Poza regularnymi zajęciami z ruchu, śpiewu czy świadomości ciała, studenci poznają elementy psychologii, a także pracę z tekstem literackim oraz spróbują własnych sił w adaptacji dzieła czy pisania własnych scenariuszy. Na najbliższym zjeździe zaprezentujemy także (tym razem polskiej publiczności) dwa przedstawienia, które prezentowaliśmy w Kłajpedzie. Będzie to „Bobok” oraz „Kruk”.  Szykuje się naprawdę pracowity rok, na którego efekty czekamy z niecierpliwością.